تا کی؟

تا کی بنویسم دلتنگم و دل و جانم تو هستی

تا کی بنویسم ویرانم و معمار تویی

تا کی بنویسم دست هایم خالی است! چیزی کم دارد!

تا کی بنویسم و نخوانی، فریاد بزنم و نشنوی

تا کی ببارم و خیس نشوی، بسوزم و نسازی

من شاکی ام! از همه دنیا شاکی ام.

قبول کنی یا نکنی، که نمی کنی...!

ما به زندگی مان بدهکاریم

وقتش که بگذرد، دیگر حسابمان اعتبار ندارد

نه وام می دهند، نه جایزه!

/ 1 نظر / 38 بازدید
محب ولایت

سلام پیشاپیش سال نو را حضورتان تبریک عرض می نمایم[گل]