سخت شاید, تلخ نه!

وقتی شیرین حادثه عمر ات اتفاق می افتد

وقتی زیباتربن هدیه خدا را در آغوش می کشی

وقتی بزرگترین نعمت پروردگار را با تمام وجود حس می کنی

روزهای سخت زندگی نیز کم کم از راه می رسند

تو می مانی و یک دنیا مسئولیت و نگرانی

یک تن خستگی، دو چشم خواب!

شکر نعمت به جای آر.

هدیه را بی تغییر بپذیر.

و حواست باشد

شیرینی رنگ تلخی به خود نگیرد.

/ 0 نظر / 24 بازدید