پايان ترم هم رسيد

فردا امتحان پايان ترم الكترونيك دارم. يه جورهايي بلدم يه جورهايي هم مسلط نيستم! اين هم از نتايج درسخواندن به روش دانشجويي! اميدوارم تا فردا يه چيزهايي ياد بگيرم وگرنه افتادن الكترونيك همان و اضافه شدن يك ترم به تعداد ترمهاي تحصيلي همان! آخه افتادن توي اين درس مثل رفوزه شدنه. هزار و يك درس به اين درس بند شده اند! اصلا فرصت نوشتن ندارم. تا يكشنبه!

/ 0 نظر / 19 بازدید