زندگی

زندگی آرام است
مثل آرامش یک خواب بلند
زندگی شیرین است
مثل شیرینی یک روزقشنگ
زندگی رویایی است
مثل رویای یکی کودک ناز
زندگی زیبا است
مثل زیبایی یک غنچه ی باز
زندگی تک تک این ساعت هاست
زندگی چرخش این عقربه هاست
زندگی راز دل مادر من
زندگی گرمی دست پدر است.
زندگی مثل زمان در گذر است...

یک زندگی سراسر عشق، تقدیم به یگانه بانوی زندگی من

/ 2 نظر / 28 بازدید
حسن

[بازنده] [ماچ][خداحافظ]

مریم

واقعا محشر بود مرسی