فرزند سبز

مدتی است سایت شخصی خودم را با عنوان فرزند سبز راه اندازی کرده ام. در این سایت قصد دارم مطالبی در مورد تربیت فرزند و همچنین زندگی در فضای مجازی منتشر کنم. فرزندسبز یک آرمان برای من هست. یک آرزوی خوب برای آینده جامعه ای که در آن نفس می کشم و قرار است فرزندان خودم در آن رشد کنند.

www.Monshizade.ir

www.FarzandeSabz.ir

www.FarzandeSabz.com

/ 0 نظر / 52 بازدید